Klokkenluiden

In 2019 ondernam de Woolrich Group een reis om een bedrijfscultuur te bevorderen die is gebaseerd op waarden van integriteit en transparantie die worden gewaarborgd door de goedkeuring van een organisatie- en bestuursmodel en de publicatie van een ethische code die de dagelijkse activiteiten van alle medewerkers van de Groep moet leiden. 

 

In overeenstemming met deze aanpak blijft Woolrich Europe S.p.A. zich inzetten om te werken in overeenstemming met deze normen, ook door een systeem aan te nemen dat de indiening en het beheer van zogenaamde klokkenluidersrapporten regelt, dat gericht is op het bieden van een anoniem en vertrouwelijk kanaal voor het melden van gedragingen die mogelijk niet voldoen aan het organisatiemodel en de ethische code van het bedrijf en die in elk geval strafbare feiten vormen onder die uiteengezet in wetsbesluit 231/2001. 

De klokkenluidenprocedure van de Woolrich Group, in overeenstemming met wetsbesluit 24/2023, voorziet in de implementatie van een "intern" klokkenluidenkanaal via een webplatform dat wordt beheerd door een externe en onafhankelijke partij, specifiek aangewezen en aangesteld als gegevensverwerker voor privacydoeleinden. 

 

De verwerking van de persoonsgegevens van de betrokken personen en/of vermeld in de rapporten, evenals de rapporterende partijen, vindt plaats in overeenstemming met de bepalingen van EU-verordening nr. 679 van 27 april 2016 (AVG) en wetsbesluit 196/2003 (privacycode).