Verklaring inzake webtoegankelijkheid

Algemeen

Woolrich Europe SPA zet zich in voor het vergemakkelijken en verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van haar Website, www.woolrich.com. Woolrich Europe SPA streeft ernaar dat de diensten en inhoud van haar Website toegankelijk zijn voor personen met een handicap, met inbegrip van gebruikers van schermleestechnologie. Om dit te bereiken heeft Woolrich Europe SPA UsableNet Inc, een toonaangevende webtoegankelijkheidsconsultant, in de arm genomen om te helpen onze Website www.woolrich.com te testen, verbeteren en onderhouden in lijn met de relevante Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), waarmee de Website in overeenstemming wordt gebracht met de Americans with Disabilities Act van 1990, Section 508 en alle internationale digitale toegankelijkheidsvereisten.


Disclaimer

Sommige geavanceerde functies van de website zijn mogelijk niet volledig toegankelijk voor gebruikers met een beperking, zoals de tool Vind je maat. Zij kunnen dan gebruikmaken van Maattabel, die wel toegankelijk is en dezelfde functie heeft

Onze inspanningen om de toegankelijkheid en bruikbaarheid te handhaven, zijn een doorlopend proces. Hoewel wij ernaar streven de Website zo toegankelijk mogelijk te maken, kunnen er problemen optreden met verschillende hulptechnologieën, aangezien het scala aan hulptechnologieën breed en gevarieerd is.


Neem Contact Met Ons Op

Indien u op enig moment specifieke vragen of zorgen hebt over de toegankelijkheid van een bepaalde webpagina op deze Website, kunt u contact met ons opnemen.

Als u een een probleem ondervindt met de toegankelijkheid, vermeld dan de webpagina en de aard van het probleem in uw e-mail en/of telefoongesprek. Wij zullen dan alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om die pagina of de informatie daarop voor u toegankelijk te maken.