Beslechting van Geschillen

Onverminderd wat bepaald is in artikels 32/35 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, kunt u, indien u informatie wenst over de mogelijkheid om u aan te sluiten bij het Europese ODR-platform voor de alternatieve beslechting van geschillen die kunnen ontstaan in verband met aankopen op de Site, of indien u een "Consument" bent en van plan bent om via het Europese ODR-platform een nieuwe alternatieve beslechtingsprocedure te starten, gebruik maken van de volgende link http://ec.europa.eu/consumers/odr.